Kulak Estetiği

Kulak Estetiği

Kepçe kulak, kulak deformiteleri arasında en sık görülen deformitelerdir. Sosyal hayatta önemli derecede problem yaratabilmekte ve kendine güven azalması sonucu başarısızlık ve sosyal izolasyon görülebilmektedir. Kulağın iç kıvrımlarının düzleşmesi ve kulak - baş açısının artması başlıca iki nedendir. Oldukça yüz güldürücü bir operasyon olan kepçe kulak (prominent ear) deformite düzeltilmesi işlemi, çocukların psikolojileri gözönüne alındığında okul öncesi dönemde yapılmalıdır. Ancak her yaşta rahatlıkla yapılabildiği unutulmamalıdır.

kulak


Teknik olarak;

​ Bugün bir çok teknik tanımlanmış ise de plastik cerrahlar arasında neredeyse standart hale gelmiş yöntem açık teknik ile kulak arkasından yapılan dikiş ipleri ile kulağı şekillendirme işlemidir. Operasyon çocukluk çağı dışında lokal anestezi ile yapılmaktadır.  Oluşan ödem  yaklaşık 2 haftada %90 geriler. Görüntü düzelir.Kulak arkasında eğer alınabilir dikiş konuldu ise 8-9 gün sonra alınmaktadır. 

İple kepçe kulak operasyonları son zamanlarda yapılabilmekte ise de kulağa istenilen şeklin tam olarak verilememesi ve ipin kopması durumunda kulağın eski haline gelmesi gibi problemler nedeni ile halen gelişme aşamasında bir işlem olarak görülmelidir. 

Başka bir problem ise kulak memesi ayrılması, kulak deliğinin büyümesidir. Bu konuda çözüm oldukça basit ve tatmin edici olabilmektedir. lokal anestezi ile yarım saatlik bir işlem ile kulak memesi düzeltilebilmektedir.

Kulak memesi küçültme de başka bir kulak estetiği prosedürüdür. Büyük kulak memelerinin küçültülmesi mümkündür. İstenilen boyuta getirilebilen kulak memeleri ile düzgün bir görüntü sağlanabilmektedir. 

Kepçelik dışında kulak iç yüzündeki girintilerin olmayışı ya da olması gerekenden farklı oluşu da estetik problemler yaratır. Bu problemlerin çözümü için bugün çok sayıda teknik tanımlanmıştır.  Kulak estetiği sanıldığının aksine komplike ve beceri gerektiren bir estetik çeşidir. Uygulamalarının lokal anestezi altında yapılıyor oluşu birçok açıdan hastalarımızı rahatlatmaktadır.
 

 

Hasta Gözüyle

İlgili Videolar ve Galeriler