Meme Estetiği

Meme Estetiği

Meme estetiği, estetik cerrahinin en sık uygulama konuları arasında yer alan, başarılı sonuçlarının hasta memnuniyetini en üst düzeye taşıdığı operasyonlardır.


meme​İnsanlığın varoluşundan buyana meme güzelliğin en önemli sembollerinden olmuştur. Kadınlığın tamamlayıcı öğesidir. Bu nedenle modern toplumda güzeliğin önemli şifrelerinden olmuştur.

Aslında bir memenin nasıl güzel olacağı, güzellik formu oldukça tartışma götürür bir konudur. Yakın geçmişte bile meme konusunda güzellik anlayışı farklı iken binlerce yıllık geçmişimizde oldukça değişkenlik gösteren bir meme güzelliği anlayışı olduğu yatsınamaz gerçektir.

Bugün biliyoruz ki meme de diğer organ ve yapılarımız gibi kişiye özgüdür. Yani göğüs çevresi uzunluğu, boy, kilo, ırk gibi bir çok faktör meme formunu belirlemede etkilidir. Aynı büyüklükte ve aynı formdaki bir meme farklı vücutlarda farklı algı yaratabilmektedir. Biz bugün memeyi tek başına bir organ olarak değerlendirerek ona form vermektense yukarıda sayılan bir çok faktörü göz önüne alarak operasyonlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle hasta memnuniyeti kesinlik düzeyinde sağlanabilmektedir.

En sık şikayet konusu olan meme problemleri; meme büyüklüğü, meme küçüklüğü, meme sarkması, meme başı deformiteleri ve daha az olarak da meme asimetrisi ile meme kanseri ameliyatları sonrası meme yokluğudur.

Meme küçültme;

Meme küçültme operasyonu ülkemizde en sık yapılan meme operasyonudur. Genellikle meme büyüklüğünün estetik kaygısı dışında omuz ve bel ağrısı, cilt problemleri, kıyafet giyimdeki problemler nedeni ile hastalarımız başvurabilmektedirler.

Bir çok teknik tanımlanmışsa da hepsinin ortak özelliği meme başının olması gereken yere taşınması ve sonrasında bu pozisyona uygun bir meme formu oluşturulmasıdır. Uygulanan insizyonlar meme başı etrafında dairesel, meme başından aşağıya uzanan düz bir çizgi şeklinde ve bazen de meme alt tarafında yatay uzanan bir başka düz çizgi şeklindedir. Muayene edilmeden uygulanacak tekniğe karar verilemez. Hastanın yaşı, memenin büyüklüğü, sonraki dönemde bebek emzirme isteği olup olmadığı, geçirilmiş başka bir memem operasyonu varlığı, kilo, göğüs çevresi gibi bir çok faktör tekniğin hangisi olacağını belirler.

Meme Büyütme;

Estetik sonuçları bakımından oldukça yüz güldürücü bir operasyondur. İş hayatı ve sosyal hayata dönüş oldukça kısadır. Operasyonda oluşan yara çok küçük olduğundan iyileşme de oldukça hızlıdır.

Günümüzde meme büyütme için en sık kullanılan materyal slikondur (Avrupa-Türkiye). Meme protezleri vücut tarfından oldukça kolay kabul edilirler. Bilinen herhangi bir sağlık problemine yol açmazlar. Kanser yapıcı etkisi olmadığı gibi kanser takibinde hastalarda takip sürecini olumsuz yönde de etkilemezler.

Memenin ne kadar büyütüleceği ve projeksiyonun ne kadar olacağı hasta ve doktor görüşmesinde belirlenmeli ve ortak fikre varılmalıdır. Memenin ne kadar büyümesi gerektiğini belirleyen en önemli faktör göğüs çevresidir. Göğüs çevresine orantılı bir meme her zaman güzel duracaktır.

Meme dikleştirme;

Meme sarkması oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. Gerek yapısal gerekse doğum ve emzirme sonrası yaşanan sarkma nedeni ile sosyal hayat sorunu yaşayan hastalarımız için meme kaldırma -dikleştirme (mastopeksi) operasyonu yapılmaktadır. Yeterli meme dokusu var ise meme protezine gerek kalmaksızın meme toparlanıp kaldırılabilmektedir. Görüntü olarak doğum öncesi ya da gençlik zamanı meme görünümü kazandırmak hiç de zor değildir.

Bazı durumlarda meme dokusu yeterli olmamaktadır. Bu nedenle meme projeksiyonu için protezle dikleştirme - büyütme işlemi yapılmaktadır. Bunun gerekliliği ancak muayene sonrası belirlenebilmektedir..

Meme ucu problemleri;

Nipple areola kompleksi denilen memenin ucundaki kahverengi alan (areola) ile ucundaki tomurcuk (nipple) bölgesi genellikle meme ucundan kaynaklanan nedenlerle problem yaşayablmektedir. En sık karşılaşılan sorunlar meme ucunun çöküklüğü ile aşırı büyük olmasıdır. Her iki deformite de lokal anestezi altında kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Meme yapımı;

Meme kanseri sonrası ya da küçükken çeçirilen bir kaza sonrası meme olmaması ile doğuştan meme yokluğu problemleri gerek vücut dokularının kullanımı gerekse dışardan implant yardımı ile çözülebilmektedir.

Hasta Gözüyle

İlgili Videolar ve Galeriler